Kalabhairav ashtami

Bhairava Aṣṭami, Bhairava Jayaṁti (Džajanti), Kala-Bhairava Aṣṭami, Kala-Bhairava Jayaṁti – on hindude püha, mis mälestab Kalabhairava sündi. See tähistatakse hindu kalendri järgi Kartik-nimelise kuu 8.ndal (aṣṭa=8) päeval pärast täiskuud.

Kalabhairava Jayanti on headtoov hindu püha, mida tähistatakse isand Kalabhairava, kui Śiva ägeda vormi, sünni- või ilmumispäeva austamiseks. Seda püha peetakse Margaśirṣa kuu Kṛṣṇa Pakṣa kaheksandal päeval.

Pühendunud tähistavad Kalabhairava Jayantit eriliste palvete, rituaalide ja annetustega. Nad külastavad Kalabhairavale pühendatud templeid, ohverdavad lilli, viirukit, püha tuhka (vibhuti) ja teevad abhishekamit koos piima, jogurti, mee ja veega. Kalabhairava õnnistuste püüdlemiseks, takistuste kõrvaldamiseks ja vaimseks arenguks viiakse läbi spetsiaalseid homasid ja pujasid.

Paljud pühendunud paastuvad sellel päeval ja veedavad aega Kalabhairavale pühendatud palvete, mantrate või hümnide laulmisega. Selle püha ajal loetakse või jutustatakse Kalabhairava ja Śivaga seotud pühakirju või lugusid.

Kalabhairava Jayanti tähtsus seisneb Kalabhairava armu palumises, kes arvatakse olevat ülim eestkostja ja kaitsja. Pühendunud usuvad, et Kalabhairava kummardamine sellel päeval võib aidata ületada väljakutseid, kaotada negatiivsust ja soodustada vaimset kasvu. Teda austatakse ja teda palutakse jumalike õnnistuste saamiseks harmoonilise ja jõuka elu jaoks.

Kalabhairava on jumal Śiva äge vorm. Nimi Kalabhairava tähendab "Śiva hirmuäratavat aspekti" või "Bhairava musta või tumedat vormi". See vorm esindab aega (Kala) ja on seotud ego hävitamise, aja möödumise ja surma vältimatusega.

Kalabhairavat on kujutatud hirmuäratava välimusega tumeda jume, teravate hammaste, leegitsevate juuste ja kaela ümber paikneva kolpade malaga. Teda on sageli kujutatud kandmas käes kolmharki (trishula) ja pealuu kolpa (kapala). Pühendunud usuvad, et Kalabhairava kummardamine aitab saada tema kaitset, ületada takistusi ja saada aja üle kontrolli.

Mis on Kalabhairava hirmuäratava vormi tähtsus?

Kalabhairava hirmutaval kujul on hinduismis märkimisväärne sümboolika ja vaimne tähtsus. Siin on mõned Kalabhairava vormi olulisuse peamised aspektid:

 1. Ego hävitamine: Kalabhairava äge vorm esindab ego ("vale mina") hävitamist. Ego peetakse vaimse kasvu ja teostumise takistajaks. Kalabhairava hirmutav välimus tähistab vajadust hävitada ego, aidates inimestel ületada oma piirangud ja luua ühenduse oma kõrgema minaga.
 2. Kontroll aja üle: Kalabhairavat seostatakse ajaga (Kala). Tema äge vorm sümboliseerib aja peatamatut kulgemist ja surma paratamatust. Arvatakse, et Kalabhairava kummardamine annab arusaamise elu mööduvast olemusest, julgustades inimesi oma aega targalt kasutama ja keskenduma vaimsele arengule.
 3. Kaitsja ja eestkostja: vaatamata hirmuäratavale välimusele austatakse Kalabhairavat kui kaitsjat ja eestkostjat. Pühendunud otsivad tema õnnistusi, et saada kaitset negatiivsete jõudude, takistuste ja ebaõnne eest. Usutakse, et Kalabhairavat kummardades saab hirmust üle ja julgust väljakutsetele vastu astuda.
 4. Transformatsioon ja uuenemine: Kalabhairava äge vorm tähistab jumalikkuse transformatiivset aspekti. Nii nagu tuli muudab ja puhastab, esindab Kalabhairava intensiivne vorm sisemise puhastamise ja uuenemise protsessi, võimaldades vaimset kasvu ja evolutsiooni.
 5. Distsipliin ja õiglus: Kalabhairavat peetakse ka distsipliini ja õigluse jõustajaks. Tema äge olemus kätkeb endas dharma (õigluse) kontseptsiooni ning põhjuse ja tagajärje seadust (karma). Pühendunud usuvad, et Kalabhairava kummardamine võib aidata säilitada eetilist käitumist ja säilitada õiglust.

 

Sisuliselt tuletab Kalabhairava äge vorm meelde elu püsimatust, vaimse evolutsiooni tähtsust ja vajadust ületada piirangud ego alistamise kaudu. Pühendunud otsivad tema õnnistusi, et navigeerida elu väljakutsetes, muutuda vaimselt ja saavutada lõpuks vabanemine (mokša).

 

Kuidas joogid saavad Kalabhairavi teenida?

Joogid saavad oma pühendunud praktika ja vaimse distsipliini kaudu kummardada Kalabhairavat, järgides teatud meetodeid ja lähenemisviise:

 1. Meditatsioon ja mantrate laulmine: Joogid tegelevad sageli Kalabhairavale keskendunud meditatsioonipraktikatega. Nad võivad mediteerida tema ägeda vormi üle, visualiseerides teda jumaliku energia ilminguna. Kalabhairavale pühendatud konkreetsete mantrate laulmine, nagu Kalabhairava Ashtakam või muud pühad hümnid, on samuti joogide seas tavaline tava.
 2. Jooga sadhana: Joogid järgivad rangeid vaimseid distsipliine (sadhana), et ühenduda Kalabhairava energiaga. See võib hõlmata intensiivseid joogapraktikaid, nagu pranayama (hingamise juhtimine), asana (asendid), dhyana (meditatsioon) ja erinevad jooga vormid vaimu, keha ja hinge puhastamiseks.
 3. Puja ja tseremooniad: Joogid võivad teha Kalabhairavale pühendatud pujasid, pakkudes lilli, viirukit, püha tuhka (vibhuti) ja muid traditsioonilisi tegevusi Kalabhairavale pühendatud templites või pühades ruumides.
 4. Pühakirjade uurimine: Joogid uurivad sageli Kalabhairavaga seotud pühakirju, nagu Kalabhairava Upanishad või Shiva Mahapurana osad, et saada sügavam arusaamine tema tähendusest, õpetustest ja meetoditest, kuidas kutsuda esile tema jumalikku kohalolekut.
 5. Sisemise transformatsiooni otsimine: Joogid keskenduvad sisemisele transformatsioonile, võttes omaks Kalabhairava esindatud omadused, nagu kartmatus, distsipliin, eraldatus ja pühendumus. Nende eesmärk on lahustada oma ego, puhastada oma mõtteid ja kasvatada vaimseid voorusi, et olla ühenduses Kalabhairava olemusega.
 6. Teenimine ja isetus: ennastsalgavas teenimises (seva) ja kaastundes tegutsemine on veel üks viis, kuidas joogid Kalabhairavat kummardavad. Teiste teenimine ja abivajajate toetamine ühtib Kalabhairava kehastatud kaastunde ja isetuse põhimõtetega.

 

Joogide jaoks on Kalabhairava kummardamine sageli osa nende vaimsest teekonnast eneseteostuse ja valgustumise poole. Oma distsiplineeritud praktikate, pühendumuse ja Kalabhairava esindatud omadustega vastavusse viimise kaudu püüavad joogid sulanduda jumaliku teadvusega.

Loe rohkem Bhairavast ehk Kālabhairavast siit.

Wikipedia pilt: Tantsiv Bhairava Bengalist 12.saj.