Bhairava või Kalabhairava

Bhairava (sanskriti keeles भैरव, lit. 'hirmutav') või Kāla Bhairava on šaiviitide ja vadžrajaana jumalus, keda kummardavad nii hindud kui budistid.

Šaivismis on ta Śiva võimas manifestatsioon või avatar, mis on seotud hävitamisega. Trika süsteemis esindab Bhairava Kõrgeimat Reaalsust, Para Brahmani sünonüümi. Üldiselt nimetatakse hinduismis Bhairavat ka Dandapaniks ("[see, kes hoiab] Dandat [oma]] käes"), kuna ta hoiab patuste karistamiseks keppi või Dandat, ja Svaśva, mis tähendab "kelle sõiduk on koer". Vadžrayana budismis peetakse teda boddhisatva Mañjuśrī ägedaks emanatsiooniks ning teda kutsutakse ka Herukaks, Vajrabhairavaks ja Yamantakaks.

Bhairavat kummardatakse kogu Indias, Nepalis, Indoneesias, Sri Lankal ja Jaapanis ning ka Tiibeti budismis.

 

Etümoloogia

 

Bhairava pärineb sõnast bhīru, mis tähendab "kartlik". Bhairava tähendab "kohutavalt hirmuäratavat vormi". Teda tuntakse ka kui toda, kes hävitab hirmu või kes on väljaspool hirmu. Üks tõlgendus on see, et ta kaitseb oma pühendunuid kohutavate vaenlaste, ahnuse, iha ja viha eest. Need vaenlased on ohtlikud, kuna nad ei lase inimestel kunagi enda seest Jumalat otsida. On ka teine tõlgendus: Bha tähendab loomist, ra tähendab ülalpidamist ja va tähendab hävitamist. Seetõttu on Bhairava see, kes loob, hoiab ülal ja lahustab kolm eluetappi. Seetõttu saab temast kõrgeim ehk ülim.

 

Kirjeldused

 

Kashmiri šaivismis on Bhairava manifestatsiooni või puhta Mina Teadvuse ülim vorm.

Mõned Bhairava vormid on kaheksa põhipunkti valvurid. Neid on 64 Bhairavat. Need 64 Bhairavat on rühmitatud kaheksa kategooriasse ja iga kategooria eesotsas on üks suur Bhairava. Kaheksat suuremat Bhairavat nimetatakse Aṣṭāṅga Bhairavateks. 8 Bhairavad juhivad selle universumi kaheksat suunda. Igal Bhairaval on seitse all-Bhairavat, kokku 64 Bhairavat. Kõiki Bhairavasid juhib ja kontrollib Mahā Kāla Bhairava, mida tuntakse ka Kāla Bhairava nime all, kes on selle universumi kõrgeim ajavalitseja mõne Śaiva tantra pühakirja (āgama) järgi. Bhairavi on Kāla Bhairava abikaasa. Kaheksa Bhairavat esindavad väidetavalt viit elementi, nimelt: eeter (ākāśa), õhk, tuli, vesi ja maa ning ülejäänud kolm on päike, kuu ja ātman. Kõik kaheksa Bhairavat on välimuselt erinevad, neil on erinevad relvad, erinevad vāhanad (sõidukid) ja nad õnnistavad oma pühendunuid kaheksat tüüpi rikkusega, mis esindavad 8 Lakṣmit (Aṣṭa Lakṣmit). Pidev Bhairava kummardamine juhatab kummardaja tõelise Guru juurde. Kõigile kaheksale Bhairavale on eraldi mantrad.

Bhairavat kutsutakse ka kaitsjaks, kuna ta valvab universumi kaheksat suunda. Shiva templites, kui tempel on suletud, asetatakse võtmed Bhairava ette. Bhairavat kirjeldatakse ka kui naiste kaitsjat. Teda kirjeldatakse kui arglike ja üldiselt pelglike naiste kaitsjat.

Üldiselt arvatakse, et Bhairava kummardamine annab jõukust, edu ja häid järglasi, hoiab ära enneaegse surma ning annab lahenduse võlgadele ja kohustustele. Bhairava erinevad vormid arenevad välja ainult Śivast, keda nimetatakse Mahā Bhairavaks.

Üks tema vorme kannab nime Svarṇākarṣṇa Bhairava. Sellisel kujul on tal punane või sinine jume ja ta on riietatud kuldsesse rõivasse. Tal on kuu pea kohal. Tal on neli kätt, millest ühes on tal kuldne anum. Ta annab rikkust ja õitsengut. Teisipäeviti puja esitamine annab kiireid tulemusi. Mõnedes iidsetes tekstides öeldakse, et tal on kolmkümmend kaks kätt, linnu kuju, kuldne jume, kohutavad hambad ja puusa kohal inimese kuju. Tema kummardamine hävitab vaenlased.

 

Trika süsteem

Trika ja Kaśmiri šaivism nimetab absoluutset reaalsust (Para Brahmani) Bhairavaks. Vijñāna Bhairava Tantra on Trika süsteemi Tantra võtmetekst. Dialoogi vormis jumal Bhairava ja tema abikaasa Bhairavi vahel tutvustatakse lühidalt 112 tantra meditatsioonimeetodit või tsentreerimistehnikat (Dharana). Tekst on peatükk Rudrayamala Tantrast, Bhairava Agamast. Jumalanna Bhairavi palub Bhairaval paljastada kõrgeima reaalsuse mõistmise tee olemus. Oma vastuses kirjeldab Bhairava 112 viisi, kuidas siseneda universaalsesse ja transtsendentaalsesse teadvuse seisundisse. Viited sellele esinevad kogu Trika, Kashmiri šivismi kirjanduses, mis näitab, et seda peeti oluliseks tekstiks Kashmiri šaiva filosoofia ja Trika koolkondades.

Tõlgitud Wikipediast.

Bhairava tõlgendus Kašmiri Šaivismis

Bhairava on sõna, mida kasutatakse Kõrgeima Reaalsuse nimetamiseks. Selle sünonüüm on Parama Śiva. Bhairava tähendab kohutavat, Toda, kes hävitab ego. Sõna Bhairava koosneb kolmest tähest bha, ra ja va. Bhairava hermeneutiline etümoloogia annab järgmise tõlgenduse:

‘Bha’ tähistab bharanat - universumi säilimist; ‘Ra’ tähistab ‘ravana’ - universumi tagasitõmbumist, lagunemist; ‘Va’ tähistab ‘Vamana - universumi välja projitseerimine või sellest valla päästmine, st manifesteerimine. Seega näitab Bhairava kõiki kolme jumaliku aspekti, nimelt sṛṣti (manifestatsioon), sthiti (säilimine) ja saṁhāra (lagunemine).

Bhairavi on Bhairava śakti. Āgama teosed või Tantra kirjutatakse tavaliselt omavahelise dialoogi vormis Bhairava ja tema śakti Bhairavi või Śiva ja tema kaaslase Pārvatī vahel. Kõigis neis teostes Bhairavi või Śakti esitab küsimused uurivas vormis ja Bhairava või Śiva vastavad tõstatatud küsimustele.

Kalabhairava sõiduk on Śvāna (koer). Kalabhairava on surma/aja isand. Vaimses tähenduses on sõnad "surm" ja "aeg" sümboolsed. Śvaana on moodustatud kahest sõnast Śvā ja Na. Veedakirjanduses on Śvā tähendus nii homme kui ka eile ja Na tähendab "mitte". Seega tähendab Śvaana midagi, mis pole eile ega homme, midagi, mis on ainult praegu, praeguses hetkes.

Hirmutava Bhairava kujul valvab Śiva  väidetavalt kõiki Śakti Pīthasid. Iga Śaktipītha templiga on kaasas Bhairavale pühendatud tempel.

 

Vaimne sümbolism Kalabhairava taga

 

Niisiis, Kalabhairava on keegi, kes pole eile ega homme. Ta on praeguses hetkes alati kohal. Samuti on lord Kalabhairava Kaši linna isand. Sellel on ka sümboolne tähendus. Tantras tuntakse Kašit kui Ajña tšakrat, mis asub kulmude vahel.

Kalabhairavat kujutatakse Vikaraala (suure ja hirmuäratavana). See tähendab, et aeg sööb kõik ära. Kõik, mis siin maailmas on, lahustub ja hävib aja jooksul. Kuningad ja impeeriumid, mis olid siin tuhandeid aastaid tagasi, imed, mis praegu on, ja kõik, mis tuleb tulevikus – need kõik hävivad aja möödudes.

Ja kus on aeg? See ei ole minevikus ega tulevikus. See on praegu. Ja kui see aja ja praeguse hetke mõistmine saabub, tõuseb meie Ajna tšakra (teadmiste asukoht meie kehas), mis näitab Kalabhairava kohalolekut meis. See viib meid samadhi sügavaimasse seisundisse, mida nimetatakse ka Bhairava olekuks.

Kalabhairava Aṣṭakamis, kus Adi Śaṅkaracārya ülistas Kalabhairavat, Kaśi isandat, peab ta silmas tegelikult Ajña tšakrat, mis tähendab täielikku teadlikkust praegusest hetkest. Seda ihaldavad ka kõik devatad (jumalikud energiad). Adi Śaṅkaracārya ütleb, et isegi jumalad ja nende jumalikud energiad, kummardavad Kalabhairava jalge ette, igatsedes seda õndsuse ja samadhi seisundit.

 

Kommentaar Mahākāli ja Mahākālabhairava samaväärsuse kohta

 

Bhagvan Maheśvara võtab linga kuju, millel on erinevate śāstrate ja āgamade järgi lausa 25 variatsiooni. Nende hulka kuuluvad Somāskanda, Kalyanasundara, Trimurti, Bhairava ja nii edasi. Bhairava on ülalnimetatud 25 variatsioonis 21. kohal. Bhairava on viis peamist vormi, nimelt Bhairava, Vaṭuka, Kṣetrabālaka (4 handed), Abadutdhāranar ja Brahmaśiraśceta (kes eemaldab ühe Bhagwan Brahma peadest, et eemaldada viimase ülbus). Selle sampradaya järgi on Bhairava Maheśvāra (Mahā Īśvara ehk Śiva) ise.

Pühakirja Abhidanacintāmani järgi omandab Kāli Devi kuju, mis on tuletatud Mahādeva kolmandast silmast väljuvast sädemest. See säde määrdub (ālakāla) mürgiga ja muutub Kāli Deviks, et tappa Tarakāsura. Kāli vihast lähtuv tuli tappis Tarakāsura; sellest sai hiljem laps, keda Tema toitis. Mahādeva integreeris nii Kāli kui ka oma poja endasse. Seejärel vabastas Mahādeva endalt Bhairava 8 vormi. Ajal, mil seda yūgat (ajastut) püüti lahustada (sarva samhāram), rändas Bhairava koos oma vedagnāḷi (koeraga) ringi ja hävitas maailma Tema silmadest lähtuva tulega.

Kuna Bhairava on loonud Mahādeva, on ta üks viiest Śivakumārāst: Gaṇapatī, Bhairava, Vīrabhadra, Skandā ja Ayyanār. Kāla Bhairava on üks Bhairava vorme. Ta valitseb Kaśis. Teda kutsutakse Kala Bhairavaks, kuna tal on Kālatšakra, mis kontrollib üheksat planeeti. Ta hoiab käes Brahma kolpa; Ta kannab madu püha paelana.

Swarnapuri Sridharanilt tamili keelest ̎Sri Bhairavar̎.

Śrī Svarṇākarṣaṇa Bhairava mantra

Sellest mantrast on lugematu arv versioone ja kõik need on mingil või teisel viisil valed. Seda mantrat kasutatakse rahaliste probleemide leevendamiseks.

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं आपदूद्धान्णाय ह्रां ह्रीं ह्रूं अजामलबद्धाय लोकेश्वराय श्रीस्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिध्रविद्वेषणाय महाभैरवाय नमः श्रीं ह्रीं ऐं

om aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ śrīṁ āpadūddhānṇāya hrāṁ hrīṁ hrūṁ ajāmalabaddhāya lokeśvarāya śrīsvarṇābākarṣaṇabhairavāyahāmamadhairavāyahve namaḥ śrīṁ hrīṁ aiṁ

Refereeritud raamatust: Vijñabhairava, or Divine Consciousness: A Treasury of 112 Types of Yoga,

autor: Jaideva Singh

 

KalaBhairava Bija Mantrad:

“Om aim hrām klīm śrī batukbhairavāya"

“Om Hrīm Bam Batukaya Apadudharanaya Kuru Kuru Batukaya Hrīm Om Namaha Śivaya"

“Om Hrām Hrīm Hrom Hraim Hraum Kṣam Kṣetrapālāya Kāla Bhairavāya Namaha"

 

Kāla Bhairava Gāyatrī Mantra

oṃ kālākālāya vidhamahe,

kālāathīthāyā dhīmahi,

tanno kāla bhairavā pracodayāt ll

Youtubes kuulatav

 

Loe ka: Kālabhairavastotra koos tõlkega