1. august, 2023

Veedamantrate tervendav vägi

Kirna mõisas,
Neljapäev, 03. aug., kell 19:00 – 21:00

Mantrate tervendav vagi tootuba merike tazaga

Veedamantraid tutvustavas töötoas tutvume Veedade ja mantratega.
• Mis on Veedad?
• Mis on mantrad?
• Miks neid on hea lausuda?
• Kuidas neid on hea lausuda?
• Õpime kõige lihtsamad ja vägevamad mantrad kohapeal selgeks!
• Saame kogeda lihtsate ja tuntud mantrate tervendavat ja ülendavat mõju.

Selles töötoas õpime väga lihtsad ja tuntud mantraid:
• Om̐ ॐ – kuidas kasutada kõikide kehatasandite tervendamiseks ning energiakeskuste avamiseks, puhastamiseks, tervendamiseks
• Oṁ Namaḥ Śivaya – maha mantra ehk suurim mantra
• Mahā Mṛtyuñjaya mantra – surma ja haiguste ületamise mantra
• Soham – Kõiksuse harmoonia teadvuse ja õndsusega üksolemise mantra
• Asato ma sadgamaya – jumaliku olemuse palve

Töötuba on avatud ja heade mõjudega kõigile, kellel on huvi helide, tervendamise, jooga, mantra või meditatsiooni vastu.

Mantrate laulmine on kõigile jõukohane, see ei vaja erioskusi!