Sarasvatī

Sarasvatī (सरस्वती), tuntud ka kui Śāradā (शारदा) on  teadmiste, muusika, kunsti, kõne, tarkuse ja õppimise jumalanna.

Ta on osa kolmainsuse jumalannadest (Tridevi): Sarasvatī, Lakṣmi ja Pārvatī. Kõik need kolm vormi aitavad kolmainsuse jumalatel Brahma, Visnu ja Śiva Universumit luua, säilitada ja uuendada. Varaseim teadaolev Sarasvatī mainimine on Ṛgvedas. Ta on oluliseks jumalannaks alates Vedade ajastust kuni tänapäevani. Teda kujutatakse nelja käega, mis hoiavad raamatut, palvehelmeid, veenõud ja pilli nimega viina. Kõigil neil esemetel on hinduismis sümboolne tähendus.

Jumalanna Sarasvatī on õppimise, tarkuse, teadmiste, kaunite kunstide, täiustamise, teaduse ja tehnoloogia jumalanna. Seda püha peetakse Sarasvatī sünnipäevaks. Inimesed kummardavad jumalanna Sarasvatī, et saavutada teadmiste kaudu valgustumine ja et vabaneda letargiast, loidusest ja teadmatusest.

Ikonograafia

Jumalanna Sarasvatīd kujutatakse sageli kauni naisena, kes on riietatud puhtasse valgesse riietusse, istub valgele lootuseõil, mis sümboliseerib valgust, teadmisi ja tõde. Ta ei kehasta mitte ainult teadmisi, vaid ka kõrgeima reaalsuse kogemist. Tema ikonograafia on tavaliselt valgetes värvides, lillede ja luigega - valge värv sümboliseerib Sattva Guṇat ehk puhtust, tõeliste teadmiste eristamist, taipamist ja tarkust.

Enamasti kujutatakse teda nelja käega, need peegeldavad tema abikaasa Brahma nelja pead, mis esindavad manas (mõistus, tunnetusvahendid), buddhit (intellekt, analüüs), citta (inspiratsioon, loovus) ja ahamkāra (eneseteadvus, ego). Brahma esindab abstraktset, Sarasvatī aga tegevusi ja tegelikkust.

Neli kätt hoiavad sümboolse tähendusega esemeid - raamat või käsikiri, mālā (palvehelmed), veekann ja muusikariist (vīnā). Tema käes olev raamat sümboliseerib Vedasid, mis esindavad nii universaalset, jumalikku, igavest ja tõelist teadmist kui ka kõiki õppimise vorme. Kristallide mālā esindab meditatsiooni, sisemise peegelduse ja vaimsuse jõudu. Veenõu tähistab puhastavat jõudu eraldada õige valest, puhas ebapuhast ja olemus mitteolemuslikust. Mõnes tekstis veekann sümboliseerib somat - jook, mis vabastab ja viib teadmisteni. Sarasvati kõige kuulsam omadus on vīnā muusikariist, mis esindab kõiki loomingulisi kunste ja teadusi, ning tema käes hoidmine sümboliseerib harmooniat loovate teadmiste väljendamist. Sarasvatit on seostatud anurāgaga - armastus muusika ja rütmi vatsu, mis esindab kõiki kõnes või muusikas väljendatud emotsioone ja tundeid.

Sageli kujutatakse tema jalgade lähedal hamsat ehk luike. Hindu mütoloogias on hamsa püha lind, kes suudab eristada piima veest, nii et kui talle piima ja vee segu pakkuda, siis suudab ainult piima juua. Seega sümboliseerib see võimet teha vahet hea ja kurja vahel, sisemist olemust välisest vormist ja igavest hääbuvast. Luigega seotuse tõttu nimetatakse Sarasvatit ka kui Hamsavāhini, mis tähendab "see, kelle sõidukiks on hamsa". Luik sümboliseerib ka vaimset täiuslikkust, transtsendentsust ja mokšat (vabanemist).

Mõnikord näidatakse jumalanna kõrval ka citramekhalat (nimetatakse ka mayuraks, paabulindu). Paabulind sümboliseerib värvilist hiilgust, tantsu tähistamist ja - olles madude õgijana - alkeemilist võimet muundada ego maomürk kiirgavaks valgustatuse lehvikuks.

Tavaliselt on teda kujutatud voolava jõe või muu veekogu lähedal, mis võib viidata tema varajase ajaloo juurde jõejumalannana. Ta on osa Tridevist, suurte jumalannade triaadist. Ta esindab Sattva Gunat ja Jñana śaktit.

Aiṁ

Sarasvatī, kui teadmiste ja kõne jumalanna, ja Brahma kui Looja, abikaasa juurmantra ehk bija mantra on Aiṁ. See mantra aitab meid õppimisel, kunstis, väljendustes ja suhtlemises ning on hea õppimise ja hariduse edendamiseks üldiselt.

Aiṁ on ka guru mantra ja aitab meil ligi pääseda kõigi kõrgemate teadmiste juurde. Seda mantrat saab kasutada tarkuse ja arusaamise äratamiseks. See tähistab motivatsiooni, suunda ja tahtejõudu. See võib aidata meil leida õiget suunda, mida otsime. See suurendab mõistuse kontsentratsiooni ja äratab meie kõrgema intelligentsuse (Buddhi). Ka teiste mantrate sees kasutatakse Aiṁ silpi, et suunata meie taotlus ja teadlikkus sellele jumalusele, kelle mantrat lausume. Et see toimiks kõrgemate teadmiste ligitõmbajana, mis võimaldaks sel mantral töötada.

Ajurveedas tugevdab Aiṁ-silp häält ja häälepaelu. Aitab kopsumahtu suurendada ja tunnetusvahendeid puhastada. Astroloogiliselt ühendab Aiṁ Merkuuri planeediga ja mingil määral ka Kuuga. Mõlemad planeedid mõjutavad kõnet ja väljendust.

Allikas: Vedanet, David Frawley

 

Sarasvatī Veedades

Sarasvatī on kirjeldatud 72-s Rig Veda Samhita mantrasalmis, millest mõnda korratakse ka Yajur Vedas. Kuigi Rig Vedic aegadel voolas Põhja-Indias sellenimeline jõgi, mis on tänaseks kuivanud, on mantrad seotud siiski peamiselt inspiratsioonijumalannaga nagu seda tunnistasid meile rishid.

Inspiratsiooni olemus

Inspiratsioon on Tõe jõud (satyam). Tõde on tihedalt seotud ilu ja harmooniaga, sundarami ja shivam’iga, mitte ainult üksikisiku, vaid ka kogukonna tasandil. Teatud mõttes on Tõde tee ja igakülgne õndsus on eesmärk. Patt või vale on lihtsalt valesti inspireeritud emotsioon, valesti suunatud tahe ja tegevus. Me valetame, sest meie ego ütleb meile, et piiratud tõe rääkimine sellel korral ei ole sobiv/soositud meie emotsioonidele. Samamoodi sooritab inimene ebaseaduslikku või ebamoraalset tegevust, kuna ego juhib tahet oma turvalisuse kaalutlustel. Enamiku jaoks on meie igapäevaelu keskne läbiv idee valedest läbi imbunud. Valesti suunatud emotsioon, tahe ja tegevus viib täiesti moonutatud tulemuseni.

Inspiratsioon on jõud, mis viib täiusliku tegevuseni (aja ja ruumi suhtes täiusliku) sammude abil, mida meie mõistus ei taju. Täiuslikkus on kõikehõlmav; kasulik üksikisikule ja kogukonnale, harmooniline. Inspiratsioonist juhitud tegevuse tulemus viib tulemuseni, mis on läbinisti ilus ja harmoonias.
Tegevus võib toimuda mis tahes valdkonnas, luules, puusepatöös, teaduses, tehnoloogias, muusikas.
Kuid me ei saa käskida inspiratsiooni tulla; see tuleb meile siis, kui talle meeldib; selle avaldumiseks peame mõistma selle toimimist.

„Tõde tuleb meieni valgusena, häälena, sunnib mõtteid muutma, sunnib peale uue arusaamise iseendast ja kõigest meid ümbritsevast. Mõtetes olev tõde loob nägemuse/visiooni tõe ja nägemise tõde moodustab meis olemise tõe ning olemise tõest (satyam) voolab loomulikult välja suhtumise, tahte ja tegevuse tõde. See on Veda keskne idee. (Sri Aurobindo).

Inspiratsiooni arendamine

Inspiratsiooni ei saa arendada ühegi mehaanilise protseduuriga. Kolm mantrasalmi RV annavad meile vihjeid ainult inspiratsiooni arendamiseks, sedagi etapiviisiliselt.
Esimene samm on saada teadlikuks tehtavast tööst kõigis selle üksikasjades, st me saame teadlikuks üksikasjadest, märgates nii asju, mida väidame teadvat, kui ka neid, mida me ei tea. Peame kehtestama endas teatud määral mentaalset rahu ja vaikust. Siis peab inimene teadvustama, et ta on instrument ja tõeline tegija on kõrgeim energia. Kuigi kõrgeim vaim ehk shakti valab energiaid sisse, blokeerib inimene selle voolu oma egoismi, tühiste emotsioonide jms tunnetega. Ta peab püüdma süstemaatiliselt vastu seista psühholoogilistele vaenlastele nagu ahnus, pettekujutelmad jne.

Siis tuleb käsilolevat tööd, milles vajatakse inspiratsiooni, käsitleda kui enese-ohverdamist (yajña) jumalikule. Järgmiseks tunnistage, et Sarasvati suudab anda paljusust kõigis võimalikes vormides. Sanskriti sõna on „vaja“, küllus, kõige paljusus või kõik vormid. Seega ei ole meil põhjust lubada endale vaenulikke tegusid, nagu kogumine või ahne olemine, armukade, edev jne. Meile saabub alati meie kord, pole vaja olla armukade jne. Ta on ka mõtte rikas või mõtete sisu rikas (dhiyavasu). Esiteks kasutab ta oma võimeid, et meid puhastada (pavaka), st eemaldada valesuse kihid meie emotsioonides, tahtes ja tegudes. Need on kõik negatiivsed mõtted ja neid saab positiivsete mõtetega neutraliseerida. Valesus peab kaduma. Tema saab seda teha, sest ta on mõtete sisu poolest rikas.

Järgmisena tutvustab ta oma positiivseid mõtte- ja teadvuse võimeid. Ta on õnnelike tõdede (sūnŗtānām) tiivik (chodayitri) ja teadvuses (chetanti) õige mentaalsuse ärataja. Sarasvati jõud muudab meid üha teadlikumaks, et meie emotsioonid ei hüppaks valede teele. Ta loob meis õiged tundeseisundid ja õige mõtte liikumise, mis on kooskõlas ülima Tõega. Ta valab oma valgustust; ta sunnib tõde avalduma meie emotsioonides, tahtes ja tegevuses. Nii vabastab ta meie elu ja olemise (nn individuaalsuse) valest, nõrkusest ja piiratusest. Alles siis avanevad ülima õnne avamata uksed.

Selle pideva ärkamise ja impulsiga, mida tähistab sõna “ketu”, toob Sarasvati suure Tõe voolu inimese aktiivsesse teadvusesse. Ta valgustab selle teadvusega kõiki aspekte. Nii saavad meie emotsioonid, tahe ja tegevus selle jumaliku tõega kooskõlastatud; ja selline tegevus viib loomulikult aja ja ruumiga kooskõlas oleva täiuslikkuse staadiumisse. Täielik täiuslikkus ei saa tulla ühe sammuga.

Tegutsemine on väga vajalik isegi siis, kui meil on piisavalt inspiratsiooni.

Allikas: R-L.Kashyap, www.vedah.com

 

Sarasvatī Vandana

Sarasvatī Ya Kundendu on kõige kuulsam jumalanna Sarasvatīle pühendatud stotram ja see on komponeeritud pühak Agastyari poolt. Järgnev ülistus on üks salm Sarasvatī stotramist.
Selles kiidetakse Sarasvatīd kui loova jõu kehastust ja teda, kui igaühe meie sees olevat kaasasündinud teadmise kehastust ning kutsume Teda õnnistama meid oma omadustega.

Śri Sarasvatī stuti:
yā kundendu tuṣārahāra dhavalā
yā śubhra vastrāvṛtā
yā vīṇāvaradaṇḍamanḍitakarā
yā śvetapadmāsanā |
yā brahmācyuta śaṃkara prabhṛtibhirdevaiḥ sadā pūjitā
sā māṃ pātu sarasvatī bhagavatī niḥśeṣajāḍyāpahā

Oo jumalanna Sarasvatī,
kes sa oled valge nagu lumi või kuu või kundaõied,
Riietatud valgetesse rõivastesse,
Hoides suurepärast viinat,
Istudes valgel lootusel,
Igavesti küllastatud andamitega
Jumalatelt Brahma, Viṣṇu ja Śiva
Kaitse meid igasuguse teadmatuse eest!

 

R.L.Kashyap raamatust Sarasvati

प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वजिनीवती धीनाम वित्रयवतु।
praṇo devī sarasvatī vājebhirvajinīvatī dhīnāma vitrayavatu|

Kaitsku jumalanna Sarasvatī meid kõigis aspektides.
Ta on täis küllust, külluse elujõuga.

Rigveda mantra 5.43.11

आ नो॑ दि॒वो बृ॑ह॒तः पर्व॑ता॒दा सर॑स्वती यज॒ता ग॑न्तु य॒ज्ञम् । हवं॑ दे॒वी जु॑जुषा॒णा घृ॒ताची॑ श॒ग्मां नो॒ वाच॑मुश॒ती शृ॑णोतु ॥
आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् । हवं देवी जुजुषाणा घृताची शग्मां नो वाचमुशती शृणोतु ॥
ā no divo bṛhataḥ parvatād ā sarasvatī yajatā gantu yajñam | havaṃ devī jujuṣāṇā ghṛtācī śagmāṃ no vācam uśatī śṛṇotu ||

„Tulgu särav Sarasvatī meie püha yajña juurde taevast või avarast atmosfäärist;
las jumalanna, kes särab selguses ja võtab vastu meie kutse, ja kuuleb rõõmuga meie väekaid sõnu”