Ganeś Caturthi

Gaṇeś Caturthi

on Gaṇeśa sünnipäeva tähistamise püha ning üks populaarsemaid pühasid Indias.
Ganeš Chaturthi festival toimub hindude kalendri Bhadrapada kuul ja seda tähistatakse 10 päeva.

Selle 10 päeva jooksul järgivad inimesed palju rituaale, mille hulka kuuluvad pandaali või ajutise poodiumi püstitamine Ganeša iidoli ehk kuju paigaldamiseks, aarti tseremoonia läbiviimine, prasadi, eriti Modaki majuse pakkumine, mida peetakse Ganeša lemmikmaiustuseks. Isand Ganeša õnnistusi peetakse enne igasuguse töö või tegemise alustamist väga vajalikuks ja seetõttu on ta üks enim kummardatud jumalusi.
Gaṇeśa, tuntud ka kui Gaṇapati, Vinayaka, Ekadanta, on hea õnne isand, kes toob küllust, õnne, edu. Ta on Alguste Isand ja Takistuste Eemaldaja.

Gaṇeśa on jumalikkuse iseendas avastaja printsiip.

Gaṇeśa on esimene heli OM, millest kogu loodu on alguse saanud. Kui Śakti , mis on Energia, ja Śiva, mateeria ehk loodu algolemus, kohtusid, siis sündisid Gaṇeśa – Heli ja Skanda – Valgus.

Gaṇeśa esindab täiuslikku tasakaalu. Tasakaalu jõu ja headuse vahel, võimu ja ilu vahel. Samuti sümboliseerib ta eristusvõimet, mis võimaldab vahet teha tõel ja illusioonil, reaalsusel ja mittereaalsusel. Kõikide tema omaduste kirjeldused võib leida Gaṇapati Upanishadist, mille on kirjutanud rishi Atharva. Selles on kirjeldatud Gaṇeśat koos Brahma ja Atmaga.

Gaṇeśast sai kõikide olendite/vaimude Ganade jumal (Īśa), kui ta võitis võistluse tema ja venna Skanda ehk Kartikeya vahel. Kui Śiva andis neile ülesande teha tiir ümber Universumi, siis Gaṇeśa ei tormanud kuhugi, erinevalt Kartikeyast, vaid lihtsalt kõndis ümber Śiva jaParvati, oma vanemate, kui kogu eksistensi allika.

Gaṇeśa sõidab hiire seljas ja siin tähistab hiir edevuse ja häbematuse või ebakohasuse printsiipi. Merekarp tähistab heli, mis loob Akaṣa, Teadvuse ruumi. Laddu (maius) esindab Sattvat. Madu esindab kontrolli ihade mürgi üle ja viitab ka Śivale. Kirves raiub läbi ihade kütked. Mudra kingib vabaduse hirmust. Murtud kihv on see, millega ta kirjutas üles Mahabharata.

Gaṇeśa on Brahma tütarde Siddhi ja Buddhi abikaasa.
„Ga“ sümboliseerib Buddhit – intellekti
„Na“ sümboliseerib Vignyaja – tarkust
Seega on ta intellekti ja tarkuse Isand.

Teda kujutatakse tihti ka koos Lakshmi ja Sarasvatiga, mis näitab edu ja ilu kooskäimist tarkusega.
Traditsiooniliselt on Gaṇeśal 32 erinevat vormi. Üks on Heramba Vinayaka Pancha Mukha Gaṇeśa - Viiepealine Gaṇeśa. Seda vormi teatakse kui nõrkade kaitsjat. 10-käeline Gaṇeśa istub lõvi seljas. Ta käteasendid näitavad kaitset ja õnnistust, hoiavad silmust, malat, kirvest, haamrit, kihva, roosikrantsi, puuvilju ja modaka maiust.

Sri Ram Ramanuja Achari:

Gaṇeśa on üks populaarsemaid ja tuntumaid hinduistlikke jumalaid ning seda kummardatakse alati esimesena. Ta on tarkusejumal ja õppimise patroon.
Gaṇeśa - on kaks naist Siddhi - Edu ja Buddhi - Intellekt. Mõnikord on teda nimetatud kui Riddhi - Küllus.
Gaṇeśa esindab hindu filosoofia ühte põhimõistet - identiteeti makrokosmose ja mikrokosmose vahel. Religioosses mõttes on see identiteet üksikisiku ja universumi vahel (inimkond on loodud Jumala näo järgi). See vaade inimese potentsiaalsest jumalikkusest ja Jumala sisaldumisest meie ja kõige olemuses tuleks enne igasuguse ettevõtmise alustamist silmas pidada. See on põhjus, miks Gaṇeśat kummardatakse iga ettevõtmise alguses. Tema ikooni näeb peaaegu iga hindu kodu sissepääsu juures ja igal altaril ja kõikides templites.
Ikonograafias on Gaṇeśa esindatud elevandipeaga inimesena. Gaṇeśa mehe osa kujutab endast manifesteerumise printsiipi, mis on allutatud ja sõltuv manifesteerumata printsiibist, mida esindab elevandi pea. Elevandi pea esindab ka teatud omadusi, mille poole siirast vaimset otsijat julgustatakse püüdlema - jõudu, arukust, vastupidavust ja heatahtlikkust.
Elevant on ainus loom, kelle peas on kõik viis organit. Nii õpetatakse meile, et viie tunnetusvahendi üle kontrolli saavutamine on teadmiste ja tarkuse saavutamise oluline eeltingimus.

 • Nöör [pāśa] - kujutab endast kolme asja, mis põhjustavad meie seoseid materiaalse maailmaga ja mis nõuavad jätkuvat taassündi:
  • Teadmatus meie tõelisest olemusest [avidyā] kui igavese teadvuse olekud ja ekslik samastumine materiaalse keha ja meelega.
  • Meie tegevused, mis on tehtud olles ekslikult samastunud materiaalse sõidukiga ehk kehadega ja sellest tekkinud vältimatud tagajärjed [karma].
  • Meie loodud automaatsed ja harjumuslikud mustrimoodustised [vasana]. Paljud neist on kasulikud, näiteks igapäevaelu toimingute tegemine, samuti meie mugavuse tagamiseks vajalikud erioskused, nagu autoga sõitmine, arvutite töötamine ja muud masinad ning elatise teenimiseks vajalikud mehaanilised ülesanded. Kuid on ka peenemad ja salakavalamad mustrid, mis põhjustavad kannatusi nii meile endale kui ka teistele. Valgustumise poole liikumiseks tuleb need välja juurida ja tingimustest vabaneda.
  Vaba ja valgustatud olendi käes muutuvad need kolm pelgalt kaunistuseks!
 • Kirves [paraśu]-tähistab kiindumatut olemist. Selleks, et vaimsel teel edasi liikuda, on oluline voorus, mida tuleb arendada, mitte-kiinduda meele-objektidesse ja nende rahuldamisesse - ühes käes hoitav silmus tuleb lõigata lahti kiindumatuse kirvega.
 • Elevandi erguti, konks või kisk [ankuśa] - esindab visadust vaimse praktika teel. Vaimne tee on väga vaevaline ja raske, kuid kui me oleme pühendunud, siis Gaṇeśa, olles meile heatahtlik, utsitab meid selle abil ja juhatab meid meie ülimale sihtkohale - ühendusele jumalikuga edasi minema. Kuid see stimuleerimine nõuab valu ja kannatusi !!
 • Maius [modaka] - esindab toidu, riiete ja peavarju põhivajadusi. Vaimset distsipliini harjutades ei tohiks kunagi unustada oma füüsilist heaolu. Vaimset elu tuleb järgida kooskõlas materiaalse eluga - mitte selle vastu.
 • Hiir sõidukina [muṣika] - hiir on iga hoone sisemise osa peremees ja sellisena kujutab ta Aatmanit või Mina. Mina elab intellekti sisimas tuumas, iga olendi südames. Hiire nimi on sanskriti keeles mushika. Sellest on tuletatud sõna mush, mis tähendab varastada. Sisemine valitseja varastab kõik, mida me naudime, meie vaate eest varjatult naudib see kõiki naudinguid ja jääb vooruse või pahede mõjutamata. Sisemine valitseja on kõige tegelik nautija, kuid teadmatuses olev ego arvab, et tema on nautija! Hiir esindab ka kontrollimatut ja negatiivset meelt, mis elab pimedates peidetud kohtades ja hävitab hävitamise nimel. Gaṇeśa, kes esindab tarkust, saab vaimu peal sõites juhtida, kuid meelt ei saa kunagi täielikult purustada.
 • Üks Tusk. [eka-danta] Gaṇapati tegutses Mahabharata üleskirjutajana tingimusel, et ta ei katkesta mingil juhul maailma heaolu nimel Mahabharatat dikteerivat Vyasat. Kui tema sulg katki läks, murdis Gaṇapati enda kihva ära, et kasutada seda et mitte tööd katkestada. Seega oli ta suurest kaastundest olendite vastu valmis ennast moonutama, ohverdama oma kihva! See on sümboolika, mis sisaldub ikonograafilises esituses.
 • Gaṇapatit kujutatakse alati suure kõhuga, sest kogu universum on tema kõhus, kuid ta ise ei ole kellegi sees.

Ganeša Gayatri:
Oṁ e̱ka̱da̱ntāya ̍viḏmahe̍ |
vakratu̱ṇḍāya̍ dhīmahi |
tanno̍ dantī praco̱dayāt ||